Srednja glazbena škola

Srednja škola solfeggia

Nastavak glazbenog opismenjivanja putem nastave solfeggia ti neće predstavljati nikakav problem. Zasigurno si dosad svladao svo potrebno gradivo kojeg si intenzivno pratio na satovima solfeggia prije upisa u našu srednju školu. Očekuje te nastavak razvijanja već stečenih tj. usvojenih vještina. Super će ti biti od koristi poradi još lakšeg praćenja ostalih glazbenih predmeta.

Nastavni predmet solfeggio se nastavlja na program solfeggia u osnovnoj glazbenoj školi. Svladavanjem ovoga programa učenici stječu određena znanja i vještine potrebne za praćenje i usvajanje sadržaja ostalih nastavnih predmeta programa srednje škole za popularnu i jazz glazbu. Pohađajući nastavu ovog predmeta učenik svladava tri različita područja: teorija, diktat i pjevanje s lista. U teoriji se upoznavaju glazbeni parametri: ritam (metar, mjera, doba, polimetar, ritmika, tempo), zvuk (kao fizikalna pojava), glazbeni ton (visina, boja) i organizacijske skupine tonova (interval, ljestvica, akord). Ovo područje obuhvaća notografiju i poznavanje oznaka u glazbenom tekstu. Diktat može biti ritamski, melodijski, i melodijsko-ritamski te jednoglasan ili višeglasan. Učenici prema diktatu pišu (pismeni diktat) ili izgovaraju/pjevaju prepoznato (usmeni diktat). U usmeni se diktat uvrštava i prepoznavanje svih mogućih glazbenih pojava nevezanih uz trajanje, kao što su pojedinačni intervali (harmonijski i melodijski), intervali u nizu (tzv. prepoznavanje tonova), akordi (harmonijski i melodijski) pa zatim tetrakordi, ljestvice i slično. U solfeggiu se uvježbavaju vještine čitanja i izvedbe notnoga teksta pjevanjem.

DODATNO: Nastavni predmeti u programu srednje škole za popularnu i jazz glazbu mogu se upisati pojedinačno kao tečaj. Prethodno zatražiti informacije u tajništvu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi