Srednja glazbena škola

Cijena i način plaćanja

(cijena za čitavu školsku godinu)


1. RAZRED je 3600 € za stručni dio nastavnih predmeta.

Cijena školarine za stručni dio nastavnih predmeta za 2. razred je 3900 €, a 3. i 4. razreda 4300 €.

Nadoplata za općeobrazovne predmete za sve razrede je 400 €.

Plaća se unaprijed u cijelosti ili u 10 jednakih mjesečnih obroka.

GLAZBENA ŠKOLA LADISLAV RAČIĆ, PARK RIBNJAK 1, ZAGREB
OIB 89545645755, IBAN HR8423600001102495717

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi