Srednja glazbena škola

Organizacija rada

Položenim završnim ispitom učenici stječu zvanje glazbenik pjevač/instrumentalist popularne i jazz glazbe.

Kao temeljni predmeti struke u srednjoj školi za popularnu i jazz glazbu uče se pjevanje, glasovir, gitara, kontrabas, bas gitara, bubnjevi i udaraljke i saksofon. Osim nastave temeljnog predmeta struke, svi učenici pohađaju nastavu solfeggia, harmonije, kontrapunkta, povijesti glazbe, poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja, jazz teorije, harmonije i aranžiranja, skupnog muziciranja i obveznog glazbala. 

Učenici se u ovaj program mogu upisati nakon položenog prijamnog ispita. Prijamni se ispit sastoji od provjere znanja i vještina s područja solfeggia, teorije glazbe i glavnog predmeta. Kandidati za upis u srednju školu za popularnu i jazz glazbu koji nisu završili osnovnu glazbenu školu mogu se upisati ukoliko su stekli potrebna znanja i vještine pohađanjem odgovarajućih glazbenih tečajeva ili privatnom podukom. Kandidati za upis u program za popularnu i jazz glazbu koji udovolje zahtjevima prijamnog ispita upisuju redovno obrazovanje ili obrazovanje odraslih ovisno o svojoj dobi.

 

Obrazovanje redovnih i odraslih učenika izvodi se po istom nastavnom planu i programu. Osim stručnih predmeta, učenici pohađaju i općeobrazovnu skupinu nastavnih predmeta. Ukoliko su učenici istodobno upisani u neku drugu četverogodišnju srednju školu ili su je završili ne pohađaju općeobrazovnu skupinu nastavnih predmeta. Nastava je organizirana pojedinačno i skupno u sklopu pojedinih razrednih odjela ili u ansamblima. 

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi