Srednja glazbena škola

Prijemni ispit (audicija)

Program prijamnog ispita mora svojom težinom odgovarati tehničkim i glazbenim zahtjevima četvrtog ili petog razreda osnovne glazbene škole odnosno drugog pripremnog razreda ovisno o odabranom glavnom predmetu.
Cijeli se program glavnog predmeta na ispitu izvodi napamet.

  1. GLAVNI PREDMET

PJEVANJE
Tijek prijamnog ispita:
a) Vokaliza bez teksta ili vokaliza s tekstom
b) Pjesma ili arija 17., 18. ili 19. stoljeća stranih autora
c) Jedna skladba domaćeg autora
d) Skladba po slobodnom odabiru s područja popularne glazbe.

GLASOVIR
Tijek prijamnog ispita:
a) Dur i mol ljestvica
b) Etida: Czerny, op. 299, 2. i 3. svezak, Cramer-Bülow, 60 izabranih etida, 1.- 4. svezak
c) Dvoglasna ili troglasna invencija
d) Dva stavka sonate klasičnog razdoblja
e) Skladba po slobodnom odabiru s područja popularne glazbe.

GITARA
Tijek prijamnog ispita:
a) Klasična etida
b) Jedna klasična skladba iz gradiva četvrtog razreda osnovne glazbene škole.
c) Jedna skladba trzalicom (primjerice W. Leavit, A Modern Method for guitar, 1. dio, teža skladba)
d) Skladba po slobodnom odabiru s područja popularne glazbe.

KONTRABAS
Tijek prijamnog ispita:
a) Ljestvica i rastavljeni akordi kroz jednu ili dvije oktave
b) Dvije etide (po slobodnom odabiru kandidata iz zbirki J. Novosela, 40 malih etida ili M. Prosenika, 10 etida ili F. Simandla, 30 etida)
c) Blues u polaganom tempu, pratnja
d) Dvije skladbe različitog karaktera jazz stila- pratnja.

BAS GITARA
Tijek prijamnog ispita:
a) Ljestvica i rastavljeni akordi kroz jednu ili dvije oktave
b) Tri skladbe raznih stilova (blues, jazz, rock, pop, latino, funky).

BUBNJEVI
Tijek prijamnog ispita:
a) Etida za mali bubanj
b) Dvije skladbe s ansamblom (može i snimka) različitog karaktera
c) Jedan vlastiti solo za komplet bubnjeva.

SAKSOFON
Tijek prijamnog ispita:
a) Jedna klasična etida ( Mule, Bernards ili Andersen)
b) Jedna jazz etida (Lennie Niehaus, Jazz etude – intermediate)
c) Tri skladbe uz snimke Music minus one J. Aebersolda, po jedna skladba M. Davisa, Ch. Parkera i D. Ellingtona.

  1. SOLFEGGIO

Na prijamnom se ispitu iz solfeggia pismeno i usmeno provjeravaju znanja i vještine koje razinom i opsegom odgovaraju gradivu osnovne glazbene škole. Zahtjevi su iz solfeggia isti kao na prijamnom ispitu za upis u srednju glazbenu školu klasičnog usmjerenja.

Tijek pismenog ispita iz glazbene teorije:

a) Poznavanje dur i mol ljestvica (predznaci)
b) Pisanje dura ili harmonijskog mola, označavanje stupnjeva, cijelih i polustepena, kvintakorda na glavnom stupnju i dominantnog septakorda
c) Određivanje vrste i veličine intervala
d) Obrati intervala
e) Kvintakordi i mnogostranost u duru i harmonijskom molu
f) Obrati kvintakorda
g) Dominantni septakord i obrati
h) Nadopunjavanje takta notama i stankama
i) Oznake za tempo, dinamiku i agogiku.

Zadaci su u violinskom i basovom ključu.

Tijek pismenog ispita iz diktata:
a) Melodijski diktat uz primjenu alteriranih tonova
b) Ritamski diktat
c) Melodijsko-ritamski diktat.

Tijek usmenog ispita:
a) Pjevanje prima vista primjera s alteracijom
b) Pjevanje prima vista primjera s modulacijom
c) Izvodenje ritamskog primjera
d) Slušno prepoznavanje intervala, kvintakorda, sekstakorda, kvartsekstakorda, dominantnog septakorda i njegovih obrata.

Primjeri prima vista su u violinskom i basovom ključu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi