Srednja glazbena škola

Jazz teorija, harmonija i aranžiranje

Da bi uspješno mogao pratiti ovaj predmet potrebna su temeljna znanja s područja harmonije kao i poznavanje glazbala. Sigurni smo da si to već sve uspješno svladao. Uz naša ćeš predavanja još više produbiti postojeće znanje te nadograditi ga novim. Otvorit će ti se nova glazbena vrata kroz koja ćeš ući bez problema.

Zadaće su nastave ovog predmeta razviti u učenicima osjećaj za glazbeni oblik, njegove sastavnice i akordičke progresije, predstaviti učenicima osnovne kompozicijske tehnike, načine oblikovanja glazbenog djela, kontrapunktske postupke, planove, upoznati učenike s ritamskim figurama jazza, pulsom, osnovnim razlikama između afričkog i europskog ritma, posebnim ritamskim uzorcima jazza (swing feel, latin feel, jazz waltz i drugim). Tijekom nastave će se također proučavati jazz harmonija, blues ljestvica, modusi i ljestvice koji proizlaze iz blues-ljestvice, harmonijska pratnja, te paralele između klasične i jazz harmonije. Učenici će upoznati harmonizacijske tehnike poput raspodjele glasova po instrumentima (voicing) u troglasju, četveroglasju i peteroglasju za različite instrumentalne sastave uz najpoznatije  primjere iz literature.
DODATNO: Nastavni predmeti u programu srednje škole za popularnu i jazz glazbu mogu se upisati pojedinačno kao tečaj. Prethodno zatražiti informacije u tajništvu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi