Srednja glazbena škola

Kontrapunkt

Kontrapunkt je tehnika višeglasnog skladanja, te vođenja i kombiniranja dviju ili više istodobnih glazbenih linija. Te su linije ritmički i melodijski samostalne te se međusobno usklađuju prema određenim postavkama. Kontrapunkt se kao tehnika upotpunjuje s harmonijom.

Višeglasje ostvareno istodobnim tijekom dviju ili više melodija, usklađenih tako da tek zajedničkim nastupom postaju cjelovito glazbeno djelo, nazivamo polifonom glazbom. Normativno znanje, u koje spada građa i razvoj jedne melodije te odnos dviju ili više melodijskih dionica polifone glazbe sadržano je u nastavnom predmetu kontrapunkt. Svrha je predmeta razvijanje osjetljivosti učenika na polifoni sadržaj glazbe te osposobljavanje za razumijevanje, spoznaju, doživljaj i samostalno prakticiranje uspostave polifonih odnosa. Na taj će se način omogućiti ozbiljniji pristup polifonoj glazbi, poglavito onoj koja nema harmonijsku izmjeru kakva je, primjerice, glazba srednjega vijeka i renesanse. Osim toga, skladanje i izrada aranžmana skladbi s područja popularne glazbe temelji se na poznavanju kontrapunktskih zakonitosti.

DODATNO: Nastavni predmeti u programu srednje škole za popularnu i jazz glazbu mogu se upisati pojedinačno kao tečaj. Prethodno zatražiti informacije u tajništvu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi