Srednja glazbena škola

Srednja škola bas gitare

Bas gitara je vrlo važan kotačić u svojstvu osnovne ritam sekcije. Ona i bubanj vole se javno već desetljećima. Kičma bez koje glazbeno tijelo ne može funkcionirati. U našoj školi bas gitare razvijat ćeš vlastitu kreativnost, ritam, sviranje prema notnom zapisu, sluh i improvizaciju. I, naravno naučiti biti samostalan u pravljenju, oblikovanju te izvedbi raznih bas dionica.

Tijekom četverogodišnje nastave bas gitare učenici se osposobljavaju za izvođenje raznovrsnih stilova i pravaca popularne i jazz glazbe. Posebna se pozornost usmjerava na razvitak kreativnosti učenika samostalnim oblikovanjem bas figura i dionica. Nastavom improvizacije učenik primjenjuje znanja i vještine iz nastavnih predmeta harmonije i kontrapunkta. Sviranjem s lista učenik usavršava vještinu izvođenja po notnom zapisu s kojim se susreće prvi put. Ova vještina nalazi široku primjenu u svakodnevnom radu s raznim orkestrima i solistima te na tonskom snimanju. Transkripcijom (bilježenjem odabranih skladbi uz istodobno višekratno preslušavanje melodije, ritma, harmonije, linije basa i sola) učenik razvija sluh, ritam, ali i unapređuje poznavanje instrumenta, stilskih značajki i glazbenog oblika skladbi. Nakon transkripcije, učenik izvodi notni zapis vježbajući i usavršavajući svoju izvedbu do razine izvornika. Osim samostalnih transkripcija, učenik izvodi transkripcije pratnji i sola iz udžbenika.

DODATNO: Nastavni predmeti u programu srednje škole za popularnu i jazz glazbu mogu se upisati pojedinačno kao tečaj. Prethodno zatražiti informacije u tajništvu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi