Srednja glazbena škola

Srednja škola kontrabasa

Stojiš i sviraš s produžetkom svoje ruke iliti gudalom. Kontrabas možeš trzati i prstima. Glazbena primjena mu je široka. Razvijat ćeš sluh, ritam, improvizaciju i sviranje prema notnom zapisu. Ako te fura jazz, blues, rock n’ roll, country ili tango kontrabas je instrument za tebe.

Cilj je četverogodišnje nastave jazz kontrabasa osposobljavanje učenika za izvođenje jazz i popularne glazbe u malim (combo) i velikim (big band) sastavima. Istodobno učenici uvježbavaju i odabrani program iz klasične glazbe kako bi se nakon završetka srednje škole eventualno mogli pripremati za upis u visoku školu za klasičnu glazbu. Važno je napomenuti da najveći dio jazz literature za kontrabas pretpostavlja da je učenik već postigao klasičnim školovanjem određenu razinu znanja i vještina na glazbalu te se bave samo praktičnim problemima jazz glazbe, poput improvizacije, harmonije, pratnje i tehnike desne ruke pri izvođenju jazz pizzicata. Nastavni program sadrži upoznavanje sa značajkama različitih stilova i pravaca popularne i jazz glazbe te njihovu primjenu na kontrabasu, improvizaciju u kojoj učenik primjenjuje znanja i vještine iz nastavnih predmeta harmonije i kontrapunkta, sviranje s lista pomoću kojeg učenik usavršava vještinu izvođenja po notnom zapisu s kojim se susreće prvi put i transkripciju kojom učenik razvija sluh, ritam, ali i unapređuje poznavanje instrumenta, stilskih značajki i ustroja glazbenog djela.

DODATNO: Nastavni predmeti u programu srednje škole za popularnu i jazz glazbu mogu se upisati pojedinačno kao tečaj. Prethodno zatražiti informacije u tajništvu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi