Srednja glazbena škola

Harmonija

Na harmoniju možemo gledati kao glazbenu vještinu koja proučava oblikovanje, odnose i nizanje akorda. Ona nam omogućuje potpuno razumijevanje harmonijske strukture glazbenih djela prošlosti. Odličan je temelj za proučavanje harmonije u popularnoj i jazz glazbi. Ovim ćemo se vještinama poslužiti kada budemo htjeli aranžirati svoje ili tuđe skladbe.

Zadaće su predmeta stjecanje znanja o građi, postavu, nizanju, spajanju akorda i o njihovim međusobnim odnosima. Učenici trebaju razviti vještinu prakticiranja harmonije na klavijaturnim i drugim glazbalima. Kako bi se prepoznale naučene norme i upoznala njihova eventualna odstupanja, učenici trebaju slušati i analizirati glazbena djela priznatih autora. Svladavanje ovoga programa omogućuje učenicima poznavanje harmonije popularne i jazz glazbe 20. stoljeća i klasične glazbe iz razdoblja baroka, klasike i romantizma. Sadržaj ovog nastavnog predmeta uključuje norme izvedene iz glazbenih djela koja su skladana u tonalitetu. Za realizaciju programa harmonije učenici moraju poznavati tonski sustav, sve durske i molske ljestvice, moraju vladati violinskim i basovskim ključem, kao i razumijevanjem glazbenog zapisa koje se usvaja tijekom školovanja u osnovnoj glazbenoj školi ili tečajnoj nastavi slične razine.

DODATNO: Nastavni predmeti u programu srednje škole za popularnu i jazz glazbu mogu se upisati pojedinačno kao tečaj. Prethodno zatražiti informacije u tajništvu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi