Uvjeti poslovanja

GLAZBENA ŠKOLA LADISLAV RAČIĆ
Park Ribnjak 1, 10000 Zagreb
OIB 89545645755
Tel. 01 4818 592, 098 312 344
E-mail: info@rock-akademija.hr

UVJETI KUPNJE I POSLOVANJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete poslovanja prije korištenja web stranice rock-akademija.hr u svrhu kupnje usluge ili proizvoda koji su na istoj oglašeni ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kupnjom usluge ili proizvoda u web shopu na navedenoj web stranici (online kupnja) smatra se se da ste upoznati s ovim Uvjetima poslovanja te da ste s istima suglasni. Prihvaćanjem Uvjeta poslovanja kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima, usluge tvrtke Glazbena škola Ladislav Račić možete kupiti u uredu na adresi Park Ribnjak 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, ili zatražiti ponudu putem telefona, odnosno e-maila.

Značenje izraza u Uvjetima poslovanja

Prodavatelj: Glazbena škola Ladislav Račić, u čijem je vlasništvu stranica rock-akademija.hr.

Kupac: svaka osoba koja je nakon pregleda usluge ili proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila uslugu ili proizvod.

Online kupnja: ostvarivanje kupnje usluge ili proizvoda putem web stranice rock-akademija.hr.

Usluga ili proizvod: svi artikli prikazani na stranici rock-akademija.hr koji se mogu naručiti i kupiti.

Opće odredbe

Ugovor o kupoprodaji usluge ili proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe usluge ili proizvoda.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj koji je naveden na rock-akademija.hr zbog čega su Korisnici rock-akademija.hr dužni prilikom svake posjete web stranici pregledati sadržaj iste.

Online kupnja može se ostvariti samo ako se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na portalu polaznika https://portal.rock-akademija.hr/prijava/. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Željena usluga ili proizvod odabire se pomoću padajućeg izbornika. Ako Kupac izvrši kupnju usluge ili proizvoda koja je u međuvremenu prodana, Prodavatelj će kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka usluge ili proizvoda iste vrste kada Prodavatelj bude u mogućnosti izvršiti isporuku). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

Uvjeti isporuke usluge ili proizvoda

Uplatom odgovarajućeg iznosa za nastavu koja je prethodno dogovorena s tajništvom Škole ili predmetnim nastavnikom i online potpisom ugovora o upisu, Škola će omogućiti polazniku pohađanje odabrane nastave ili nastavak pohađanja odgovarajućih nastavnih predmeta iz drugog dijela nastavne godine.

Uvjeti povrata i reklamacije

Polaznik ima pravo na povrat ukupno uplaćenog iznosa samo ako je poslao zathev za ispisom prije početka nastave.

Polaznik se obvezuje platiti ukupnu školarinu i u slučaju da samovoljno prekine pohađanje nastave.

Polaznik se može ispisati bez navođenja razloga i ima pravo na povrat uplaćene školarine umanjene za 10% ako u roku od 15 dana (iznimno 3 dana za ljetnu nastavu) od datuma početka nastave po ovoj uplati podnese Školi zahtjev za ispis.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti (HRK). Naplaćeni iznos na Vašoj kreditnoj kartici pretvara se u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Općeniti uvjeti poslovanja

1. Roditelji učenika mogu dobiti potrebne obavijesti o njihovom radu, napredovanju i uspjehu kod predmetnih nastavnika te putem informacijskog sustava Škole.
2. Škola zadržava pravo promjene rasporeda, nastavnika i ukupnog broja sati uz zadržavanje razine kakvoće nastave, te se obvezuje o tome izvijestiti učenika.
3. Učenik može zatražiti promjenu uvjeta izvođenja nastave u dogovoru s nastavnicima i ravnateljem Škole.
4. Skupna će se nastava osnovne škole održavati u planiranom trajanju termina pod uvjetom upisa od najmanje 4 (četiri) učenika u istu obrazovnu skupinu. Kod upisa 3 (tri) učenika termin se skraćuje za trećinu trajanja, a kod upisa 2 (dva) učenika, termin se skraćuje na polovicu planiranog termina. U slučaju upisa samo jednog učenika u skupnu nastavu određene obrazovne skupine, nastava se neće održavati a učenik može zatražiti povrat školarine ili nadoplatiti za pojedinačnu nastavu u dogovoru s ravnateljem Škole.
5. Učenik ima pravo otkazati do tri (3) nastavna sata pojedinačne nastave u polugodištu (osim za vrijeme zadnja dva tjedna školske godine), ukoliko o tome obavijesti nastavnika najmanje 24 sata prije dogovorenog termina. Propušteni sat bit će nadoknađen u dogovoru s nastavnikom u okviru raspoloživih termina Škole uz maksimalnu suradnju učenika.
6. Propušteni termini skupne nastave kojima učenik nije mogao prisustvovati se ne nadoknađuju.
7. Učenik se obvezuje da će se u prostorijama Škole ponašati u skladu s Odlukom o kućnom redu Škole, te da će paziti na inventar Škole, a u protivnom će učenik, odnosno njegov zakonski zastupnik snositi materijalnu, prekršajnu i krivičnu odgovornost. Škola zadržava pravo raskinuti ugovor s učenikom u slučaju da on ometa izvođenje nastave.
8. Škola će uskratiti upis kandidatima koji ne ispunjavaju uvjete glede zalaganja, ponašanja, nadarenosti i rada potrebnih za određenu razinu obrazovanja određenom godišnjim planom i programom Škole.
9. Polaznici nastave pjevanja prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuju da nastavnik i Škola nisu odgovorni za usvojene loše navike u pjevanju ili eventualno oštećenje vokalnog instrumenta.
10. Učenik Škole je dužan na nastavu nositi potrebnu opremu i materijale za rad.
11. O svojim ispitnim obvezama učenici moraju sami voditi brigu uz punu suradnju predmetnih nastavnika.
12. Učenici programa osnovne glazbene škole dobivaju svjedodžbu ako izvrše sve obveze prema upisanom programu.
13. Učenik koji prema procjeni nastavnika nije svladao planirano nastavno gradivo ponavlja istu razinu obrazovanja.
14. Učenik odnosno roditelj (skrbnik) potvrđuje da je prihvaćanjem ovog ugovora suglasan da Škola proizvede, koristi i objavljuje fotografije, video ili audio snimke učenika u okviru svojih aktivnosti bez ograničenja i posebne naknade.
15. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, a s obzirom na zaštitu podataka učenika, učenik odnosno roditelj (skrbnik) potvrđuje da je prihvaćanjem ovog ugovora suglasan da Škola koristi, obrađuje i objavljuje osobne podatke učenika za potrebe administracije Škole odnosno u okviru svojih aktivnosti bez ograničenja i posebne naknade. Učenik odnosno roditelj (skrbnik) ima pravo u svakom trenutku povući danu suglasnost.
16. Učenik odnosno roditelj (skrbnik) potvrđuje prihvaćanjem ovog ugovora da je suglasan da Škola redovito informira o novostima putem e-maila. Učenik odnosno roditelj (skrbnik) ima pravo u svakom trenutku povući danu suglasnost.
17. Učenik odnosno roditelj (skrbnik) je suglasan da se u slučaju opasnosti od epidemije nastava prekida u učionici i nastavlja izvoditi pomoću alata za učenje na daljinu (Skype, Zoom i drugi) po istoj ugovorenoj cijeni.