Srednja glazbena škola

Klavir – obvezno glazbalo

Nadasve glazbeno i povijesno bogat instrument. Zbog svojih velikih mogućnosti pogodan je za sviranje raznih oblika pratnji, improvizaciju, sviranje prema osjetu sluha te mnoge druge varijacije. Na ovom putu putovat ćeš šarolikim područjima pop, jazz i klasične glazbe.

Cilj je nastavnog predmeta da instrumentalisti i pjevači svladaju osnovna znanja i vještine sviranja glasovira radi lakšeg razumijevanja jazz harmonije, improvizacije i ostalih glazbenih sadržaja. . Sadržaj nastavnog predmeta obuhvaća položaj tijela i ruku za klavirom, izvedbu notnog zapisa u svim oktavama, različite vrste tehnika (portato, legato ili staccato), uporabu desnog i lijevog pedala,  polifone i homofone skladbe, glasovirsku pratnju po simbolima akorda te jednostavne blues kompozicije. Gradivo se sastoji od skladbi s područja klasične, jazz i popularne glazbe. Posebna se pozornost poklanja načinima izvođenja glasovirske pratnje, sviranju po sluhu te improvizaciji u bluesu te jednostavnim jazz standardima.

DODATNO: Nastavni predmeti u programu srednje škole za popularnu i jazz glazbu mogu se upisati pojedinačno kao tečaj. Prethodno zatražiti informacije u tajništvu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi