Ostali programi

Matura

Tijekom četvrtog razreda učenik priprema u suradnji s mentorom završni rad odnosno program za završni koncert. Nakon uspješno završenog 4. razreda, učenik nastupa s programom na javnom koncertu pred publikom i povjerenstvom za obranu završnoga rada. Nastup traje oko 30 minuta.

Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne, odnosno umjetničke kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe.

Cilj je izradbe i obrane završnoga rada provjera, vrjednovanje i ocjenjivanje postignutih strukovnih, odnosno umjetničkih kompetencija učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima nastavnih planova i programa, čime stječu završnost u upisanome obrazovnom programu te uvjete za uključivanje na tržište rada.

Izradba i obrana završnoga rada provodi se u organizaciji škole.

Na završetku svakog razreda srednje škole učeniku se izdaje razredna svjedodžba, a na završetku srednjeg obrazovanja svjedodžba o završnome radu.

(iz Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/2009 i Zakona o umjetničkom obrazovanju, NN 130/2011)

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi