VREMENIK IZVEDBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Ljetni rok

21.-31. listopada 2016. Izbor teme (programa) za završni rad
tijekom školske godine Izradba završnog rada pod stručnim vodstvom mentora (nastavnika struke)
do 1. travnja 2017. Prijava obrane završnog rada - ljetni rok
9. lipnja 2017. Obrana završnog rada (učenici gitare, bubnjeva i udaraljki i glasovira)
1. srpnja 2015. Uručivanje Svjedodžbi o završnom radu

Jesenski rok

do 10. srpnja 2017. Prijava Obrane završnog rada - jesenski rok
28. kolovoza 2017. Obrana završnog rada - jesenski rok
14. rujna 2017. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu

Zimski rok

do 30. studenog 2017. Prijava Obrane završnog rada - zimski rok
do 28. veljače 2018. Obrana završnog rada - zimski rok
7. ožujka 2018. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu