Srednja glazbena škola

Povijest glazbe

Od početka svijeta glazba je prisutna u svim svojim formama i oblicima. Ne možemo biti prisutni u sadašnjosti, gledati u budućnost bez poznavanja glazbene prošlosti. To je umjetnost koja je dio vremena i prostora. Ona nas oplemenjuje, inspirira, motivira i na kraju karakterizira kao ljudsku vrstu u svim kulturama te društvenim aspektima.

Cilj je nastave povijesti glazbe upoznavanje i usvajanje raznovrsnih sadržaja koji opisuju kronološki tijek razvoja glazbe. Učenje se gradiva neprekidno ilustrira višekratnim slušanjem pojedinih djela u školi i kod kuće, a učenike se potiče na samostalno upoznavanje i drugih glazbenih ostvarenja pojedinog skladatelja ili stilskog razdoblja. Učenici će prepoznati i razlikovati sastavnice glazbe nastale tijekom pojedinih povijesnih razdoblja i na temelju njih moći ustanoviti kojem razdoblju ili stilskom pravcu pripada neko, upravo slušano, djelo. Isto tako, oni će upoznati veći broj umjetničkih glazbenih djela iz svjetske literature i saznati najznačajnije podatke o njihovim skladateljima te upoznati značajke pojedinih glazbenih oblika. Nastavni predmet povijesti glazbe u 1. i 2. razredu bavi se tzv. klasičnom ili ozbiljnom glazbom. U 3. se razredu proučava razvoj jazz glazbe, a u 4. razredu uče se ostali stilovi popularne glazbe 20.  i 21. stoljeća.

DODATNO: Nastavni predmeti u programu srednje škole za popularnu i jazz glazbu mogu se upisati pojedinačno kao tečaj. Prethodno zatražiti informacije u tajništvu.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi