Srednja glazbena škola

Četverogodišnji program srednje glazbene škole za redovne i odrasle učenike. Učenici se u ovaj program glazbenog obrazovanja mogu upisati nakon položenog prijamnog ispita.

Redovni učenici upisuju prvi razred programa srednje škole za popularnu i jazz glazbu do najviše 17. godine starosti. Oni mogu odabrati program škole u cijelosti s općeobrazovnim predmetima koje pohađaju u Školi primjenjene umjetnosti i dizajna ili samo stručni dio predmeta ukoliko pohađaju neku drugu četverogodišnju srednju školu.

Odrasli polaznici upisuju prvi razred programa srednje škole za popularnu i jazz glazbu ako imaju 18 i više godina starosti. Budući da su do tada završili neku srednju školu, njihovo se školovanje vodi kao prekvalifikacija. Nakon upisa izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Plan i program srednje škole za popularnu i jazz glazbu rezultat je sinteze određenih postignuća tradicionalne glazbene pedagogije i sastavnica popularnih glazbenih stilova i pravaca dvadesetog stoljeća. Kako je popularna glazba odredila nove zahtjeve i standarde u teorijskom i praktičnom pristupu glazbi te revalorizirala uvriježena načela i mjerila, uobičajeni programi glazbenih škola značajnim dijelom nisu primjenjivi u obrazovanju i usavršavanju mladih glazbenika.

Izvođači popularne glazbe često započinju svoje obrazovanje u kasnijoj dobi od redovnih učenika glazbenih škola i stječu ga nerijetko privatnom podukom, tečajevima i samostalnim radom. Da bi se i njima omogućio nastavak školovanja zajedno s redovnim učenicima, kandidati za upis u srednju školu za popularnu i jazz glazbu mogu biti stariji od 17 godina, a svi se upisuju nakon uspješno položenog prijamnog ispita.

Odgojni i obrazovni cilj srednje škole za popularnu i jazz glazbu je stvaranje profesionalnih kadrova za potrebe glazbene produkcije te pripremanje učenika za nastavak školovanja na visokoškolskoj glazbenoj ustanovi. Postani glazbenik uz Rock akademiju.

Program

 • Srednja škola pjevanja

  Srednja škola pjevanja

  Cilj je nastave izobrazba cjelovite pjevačke osobe prepoznatljivog osobnog stila i vizualnog identiteta, teorijski i praktično osposobljene za samostalno kreiranje […]

 • Srednja škola klavira

  Srednja škola klavira

  Na početku učenici glasovira upoznaju odnos između jazz harmonije i jazz-ljestvica, ritamsku strukturu jazz glazbe, izvode osminke u jazz swingu, […]

 • Srednja škola gitare

  Srednja škola gitare

  Svrha je četverogodišnje nastave gitare osposobljavanje učenika za izvođenje raznovrsnih skladbi popularne i jazz glazbe. Kako bi proširili područje muziciranja, […]

 • Srednja škola kontrabasa

  Srednja škola kontrabasa

  Cilj je četverogodišnje nastave jazz kontrabasa osposobljavanje učenika za izvođenje jazz i popularne glazbe u malim (combo) i velikim (big […]

 • Srednja škola bas gitare

  Srednja škola bas gitare

  Tijekom četverogodišnje nastave bas gitare učenici se osposobljavaju za izvođenje raznovrsnih stilova i pravaca popularne i jazz glazbe. Posebna se […]

 • Bubnjevi i udaraljke

  Bubnjevi i udaraljke

  Cilj je nastavnog predmeta usavršavanje vještine sviranja malog bubnja i seta bubnjeva te upoznavanje i ovladavanje vještinom sviranja klavijaturnih udaraljki. […]

 • Srednja škola saksofona

  Srednja škola saksofona

  Svrha je četverogodišnje nastave saksofona osposobljavanje učenika za izvođenje popularne i jazz glazbe u malim i velikim sastavima svirajući prateće […]

 • Srednja škola trube

  Srednja škola trube

  Četverogodišnjom se nastavom trube osposobljavaju učenici za izvođenje popularne i jazz glazbe u malim i velikim sastavima svirajući prateće i solističke […]

 • Srednja škola trombona

  Srednja škola trombona

  Svrha je četverogodišnje nastave trombona osposobljavanje učenika za izvođenje popularne i jazz glazbe u malim i velikim sastavima svirajući prateće i […]

 • Srednja škola solfeggia

  Srednja škola solfeggia

  Nastavni predmet solfeggio se nastavlja na program solfeggia u osnovnoj glazbenoj školi. Svladavanjem ovoga programa učenici stječu određena znanja i […]

 • Harmonija

  Harmonija

  Zadaće su predmeta stjecanje znanja o građi, postavu, nizanju, spajanju akorda i o njihovim međusobnim odnosima. Učenici trebaju razviti vještinu […]

 • Kontrapunkt

  Kontrapunkt

  Višeglasje ostvareno istodobnim tijekom dviju ili više melodija, usklađenih tako da tek zajedničkim nastupom postaju cjelovito glazbeno djelo, nazivamo polifonom […]

 • Povijest glazbe

  Povijest glazbe

  Cilj je nastave povijesti glazbe upoznavanje i usvajanje raznovrsnih sadržaja koji opisuju kronološki tijek razvoja glazbe. Učenje se gradiva neprekidno […]

 • Poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja

  Poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja

  Cilj je nastavnog predmeta predstaviti učenicima pojedina glazbala, njihove značajke, uloge u orkestru, razvoj u prošlosti i najvažniji dio pripadajuće […]

 • Jazz teorija, harmonija i aranžiranje

  Jazz teorija, harmonija i aranžiranje

  Zadaće su nastave ovog predmeta razviti u učenicima osjećaj za glazbeni oblik, njegove sastavnice i akordičke progresije, predstaviti učenicima osnovne […]

 • Srednja škola skupnog muziciranja

  Srednja škola skupnog muziciranja

  Izvođenjem skladbi različitih stilova učenik primjenjuje i usavršava usvojena znanja i vještine i razvija sposobnost muziciranja u skupini. Pohađajući nastavu […]

 • Klavir – obvezno glazbalo

  Klavir – obvezno glazbalo

  Cilj je nastavnog predmeta da instrumentalisti i pjevači svladaju osnovna znanja i vještine sviranja glasovira radi lakšeg razumijevanja jazz harmonije, […]