Zajednički općeobrazovni dio

Red. br.NASTAVNI PREDMETTjedni broj sati
1. r.2. r.3. r.4. r.
1.Hrvatski jezik4433
2.Strani jezik (I.)*3333
3.Strani jezik (II.)2222
4.Latinski jezik11
5.Likovna umjetnost1111
6.Psihologija2
7.Filozofija2
8.Povijest2211
9.Zemljopis11
10.Etika/Vjeronauk1111
11.Informatička pismenost1111
12.Matematika2222
13.Tjelesna i zdravstvena kultura2222
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO20201818

* Gradivo prvog stranog jezika nadovezuje se na ono iz osnovne škole. 

Stručni dio

Red. br.NASTAVNI PREDMETTjedni broj sati
1. r.2. r.3. r.4. r.
1.Temeljni predmet struke2222
2.Solfeggio2222
3.Harmonija2211
4.Kontrapunkt11
5.Povijest glazbe2222
6.Poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja2
7.Jazz teorija, harmonija i aranžiranje22
8.Skupno muziciranje2244
9.Glasovir (obvezno glazbalo)*1111
UKUPNO STRUČNI DIO11131515
SVEUKUPNO32333131

* Učenici glasovira korepetiraju pjevačima i instrumentalistima. Osim nastave navedenih stručnih predmeta, Škola će redovito organizirati predavanja, radionice i nastupe priznatih umjetnika i nastavnika popularne i jazz glazbe.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi