Srednja glazbena škola

Nastavni plan

Zajednički općeobrazovni dio

Red. br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1. Hrvatski jezik 4 4 3 3
2. Strani jezik (I.)* 3 3 3 3
3. Strani jezik (II.) 2 2 2 2
4. Latinski jezik 1 1
5. Likovna umjetnost 1 1 1 1
6. Psihologija 2
7. Filozofija 2
8. Povijest 2 2 1 1
9. Zemljopis 1 1
10. Etika/Vjeronauk 1 1 1 1
11. Informatička pismenost 1 1 1 1
12. Matematika 2 2 2 2
13. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 20 20 18 18

* Gradivo prvog stranog jezika nadovezuje se na ono iz osnovne škole. 

Stručni dio

Red. br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1. Temeljni predmet struke 2 2 2 2
2. Solfeggio 2 2 2 2
3. Harmonija 2 2 1 1
4. Kontrapunkt 1 1
5. Povijest glazbe 2 2 2 2
6. Poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja 2
7. Jazz teorija, harmonija i aranžiranje 2 2
8. Skupno muziciranje 2 2 4 4
9. Glasovir (obvezno glazbalo)* 1 1 1 1
UKUPNO STRUČNI DIO 11 13 15 15
SVEUKUPNO 32 33 31 31

* Učenici glasovira korepetiraju pjevačima i instrumentalistima. Osim nastave navedenih stručnih predmeta, Škola će redovito organizirati predavanja, radionice i nastupe priznatih umjetnika i nastavnika popularne i jazz glazbe.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi