Cilj je nastavnog predmeta predstaviti učenicima pojedina glazbala, njihove značajke, uloge u orkestru, razvoj u prošlosti i najvažniji dio pripadajuće solističke literature s posebnim obzirom na elektroakustičke uređaje koji su u prošlim desetljećima postali osnovna pomagala u suvremenoj glazbenoj produkciji. Za razumijevanje gradiva važno je ponoviti neke sadržaje iz matematike i fizike te upoznati temeljna načela akustike, elektroakustike i psihoakustike.