Cilj je nastave povijesti glazbe upoznavanje i usvajanje raznovrsnih sadržaja koji opisuju kronološki tijek razvoja glazbe. Učenje se gradiva neprekidno ilustrira višekratnim slušanjem pojedinih djela u školi i kod kuće, a učenike se potiće na samostalno upoznavanje i drugih glazbenih ostvarenja pojedinog skladatelja ili stilskog razdoblja.