Cilj je nastave izobrazba cjelovite pjevačke osobe propoznatljivog osobnog stila i vizualnog identiteta, teorijski i praktično osposobljene za samostalno kreiranje vlastite glazbene karijere. Zadaće su programa razvoj pjevačke tehnike, oblikovanje glazbene osobnosti usavršavanjem znanja i vještina, razvijanje muzikalnosti i smisla za vokalnu improvizaciju i teorijsko i praktično upoznavanje s elektroakustičkim uređajima.