Svrha je predmeta razvijanje osjetljivosti učenika na polifoni sadržaj glazbe te osposobljavanje za razumijevanje, spoznaju, doživljaj i samostalno prakticiranje uspostave polifonih odnosa. Na taj će se način omogućiti ozbiljniji pristup polifonoj glazbi, poglavito onoj koja nema harmonijsku izmjeru kakva je, primjerice, glazba srednjega vijeka i renesanse. Osim toga, skladanje i izrada aranžmana skladbi s područja popularne glazbe temelji se na poznavanju kontrapunktskih zakonitosti.