U ovom se nastavnom predmetu učenici aktivno upoznaju s glavnim pravcima i predstavnicima glasovirske literature u jazz glazbi tako da svladavanjem programa razviju vještinu muziciranja i sposobnost stvaralalačkog izražavanja (improvizaciju). Posebno je važno za razvitak muzikalnosti sviranje po sluhu i transkribiranje snimki. Uz nužno usvajanje odabranog dijela repertoara skladbi klasične ili ozbiljne glazbe, tehničkih vježbi i ljestvica u svim tonalitetima, učenici će ovladati stilskim postupcima u jazzu, jazz etidama i transkripcijama jazz skladbi.