Prvo polugodište+

Početak nastave: 7. rujna 2021. godine
Jesenski odmor učenika 2. i 3. studenog 2021. godine
Koncerti učenika 14. studenog 2021. godine (ukoliko epidemiološke prilike budu dopuštale)
Koncerti učenika prosinac 2021. godine (ukoliko epidemiološke prilike budu dopuštale)
Zimski odmor učenika: 23. prosinca 2021. do 10. siječnja 2022. godine

Drugo polugodište+

Početak nastave: 10. siječnja 2022. godine                                             
Koncerti učenika: 6. veljače i 10. travnja 2022. (ukoliko epidemiološke prilike budu dopuštale)
Proljetni odmor učenika: 14. do 24. travnja 2022. godine
Praznik rada 1. svibnja 2022. - neradni dan
Ispiti za maturante 9. do 14. svibnja 2022. godine
Završetak nastave za maturante 25. svibnja 2022. godine
Ispiti 6. do 11. lipnja 2022. godine
Koncerti učenika: 18. lipnja 2022. godine (ukoliko epidemiološke prilike budu dopuštale)
Završetak nastave: 21. lipnja 2022. godine