Polaznik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa samo ako se ispisao prije početka nastave. On se obvezuje platiti ukupnu školarinu za pola školske godine i u slučaju da samovoljno prekine pohađanje nastave. Polaznik se može ispisati bez navođenja razloga i ima pravo na povrat uplaćene školarine umanjene za 10% ako u roku od 15 dana (odnosno 3 dana za ljetnu intenzivnu nastavu) od datuma početka nastave podnese školi zahtjev za ispis preko portala polaznika.

Tečajevi

Osnovna glazbena škola

Srednja glazbena škola

Ostali programi

Online tečajevi