Glasovir

Maria Babić

Maria Babić završila je srednju glazbenu školu za klavir u GŠ Pavao Markovac, a trenutno je studentica 5. godine Muzičke akademije u Zagrebu. Već nekoliko godina podučava glasovir u glazbenim školama.