Na temelju članka 28. st.5 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Upravno vijeće Učilišta za popularnu i jazz glazbu, na sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine donijelo je Kurikulum Učilišta za popularnu i jazz glazbu.

 Preuzmite Kurikulum