Nakon što je diplomirala anglistiku i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i završila Srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog – smjer solo pjevanje, posvetila se formi mjuzikla. Završila je privatnu školu za muzički teatar, te se doškolovala na American Academy of Dramatic Arts u New Yorku - smjer musical theatre. Kao scenska umjetnica ostvarila je angažmane u nekoliko domaćih mjuzikala, te uloge u domaćim i stranim TV i filmskim produkcijama, a kao back vokal ostvarila je suradnje s brojnim domaćim glazbenicima. Svoj pedagoški rad usavršila je vođenjem dječjih zborova unutar Pjevačkog studija Mozartine, te sudjelovanjem na međunarodnim kongresima posvećenim popularnoj, jazz i zborskoj glazbi.