U ovom nastavnom predmetu učenik upoznaje posebnosti jazz teorije, harmonije i aranžiranja skladbi popularne i jazz glazbe. Između ostalog, učenici će upoznati i uvježbati ritamske figure jazza, blues ljestvicu, moduse i druge ljestvice, jazz harmoniju i harmonijsku pratnju (comping). Tijekom svladavanja nastavnog programa poticat će se kreativnost učenika pisanjem vlastitih skladbi i aranžmana.