Zadaće su predmeta stjecanje znanja o građi, postavu, nizanju, spajanju akorda i o njihovim međusobnim odnosima. Učenici trebaju razviti vještinu prakticiranja harmonije na klavijaturnim i drugim glazbalima. Kako bi se prepoznale naučene norme i upoznala njihova eventualna odstupanja, učenici trebaju slušati i analizirati glazbena djela priznatih autora.